ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของให้กับแรงงานเมียนมาที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ที่อยู่ในอำเภอแม่สาย

7

วันที่ 1 พ.ค.2563 เวลา 17.00 น. ชมรม กรุณาจิตอาสา ร่วมกับ ร้านเนรมิต เมืองเด็ก เหมืองแดง (แม่สาย) และเพจมิตรภาพข้ามแดน แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ร่วมสนับสนุนการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ให้กับแรงงานเมียนมาร์ที่พักอาศัยอยู่ในห้องแถวบ้านสันมะนะ หมู่ 5 ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิท-19 ชมรม กรุณาจิตอาสาอำเภอแม่สาย ในนามคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานให้การช่วยเหลือเเรงงานข้ามชาติฯ ในอำเภอแม่สาย

วันนี้มีแรงงานที่มารับสิ่งของประมาน 40 ครอบครัว ซึ่งก่อนจะทำการมอบสิ่งของ ทางชมรมได้แจ้งให้กับแรงงานทราบเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในการมารับสิ่งของต้องทำการวัดอุณภูมิร่างกาย รักษาระยะห่างและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

เบื้องต้นก่อนที่ทางทีมงานจะมาทำการมอบสิ่งของ ได้ทำการ ขออนุญาต เทศบาลแม่สายมิตรภาพก่อนที่จะดำเนินการแจกสิ่งของเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพราะช่วงนี้ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ โดยทางเทศบาลแม่สายมิตรภาพได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจวัด อุณภูมิและรักษาระยะห่างกันตามมาตราการที่กำหนดเว้นระยะห่าง

กฤษฎ์ จันทร์แก้ว/ข่าว/ภาพ/เชียงราย…รายงาน