จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่เคดดี้ ที่สนามกอล์ฟมทบ.22

17

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่สนามกอล์ฟทบ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสิทธิชัยโควสุรัตน์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการ มทบ.22 อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับนักกอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่แคดดี้และเจ้าหน้าที่ประจำสนามกอล์ฟมทบ 22 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสนามกอล์ฟส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนด้านรายได้ สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ บริจาคเงินเพื่อจัดถุงยังชีพมอบให้แก่บรรดาแคดดี้และเจ้าหน้าที่สนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะโควิด

โดยมีแคดดี้และเจ้าหน้าที่สนามประมาณ 150 คนเข้ารับมอบ มูลค่าถุงละพร้อมเงินจำนวน 400 บาทรวมมูลค่าถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือคนละ 1100 บาท โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในการมอบ และมีนายสันทัด จตุชัยที่ ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวให้โอวาทแก่บรรดาแคดดี้และเจ้าหน้าที่สนามเพื่อให้อดทนจนกว่าวิกฤตไวรัสจะผ่านพ้นไป

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร…รายงาน