ออกในวันแรงงานให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

8

วัดร่วมกับผู้ใหญ่ใจบุญคุณแม่จรีพร เทพผดุงพร และครอบครัว เจ้าของธุรกิจกะทิชาวเกาะ นำสิ่งของมาแจกประชาชนชาวกระทุ่มล้มกว่า 900 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จนท.ร่วมกันจัดระเบียบเข้ม

วันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าวัดนครชื่นชุ่ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่การปกครองอำเภอสามพราน และอสม. ตรวจจุดคัดกรองก่อนให้ประชานชนเข้าไปรับสิ่งของแจก ส่วนทางผู้ใจบุญร่วแจกเป็นจุดทั้งหมด 3 จุด

โดยมีคุณแม่จรีพร เทพผดุงพร และครอบครัว เจ้าของธุรกิจกะทิชาวเกาะ มีความประสงค์ นำเงินสด 80,000 บาท และข้าวสารอาหารแห้งอีก 300 ชุด แจกให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เบื้องต้นเป็นการมอบให้คนละ 100 บาท จำนวน 950 ครัวเรือน และทางวัดนครชื่นชุม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม และได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจก 500 ชุด พร้อมด้วยผู้มีใจบุญร่วมแจกอีก 150 ชุด และหลังจากประชาชนได้รับของแจกแล้วทางโรงทานขอวัดนครชื่นชุ่มก็แจกข้าวกล่องรวม 1,500 กล่อง

สำหรับบรรยากาศ มีชาวบ้านในตำบลพื้นที่ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวนมากต่างต่อแถว มารับข้าวห่อ ที่โรงทานของวัดนครชื่นชุ่ม

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับของแจก ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนผู้ที่ใจบุญร่วมทำบุญ เพื่อช่วยให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ยากลำบากให้มีข้าวกินอิ่มท้อง โดยสามารถร่วมทำบุญหรือนำข้างสารอาหารแห้งมาร่วมบริจาคไว้ที่วัดนครชื่นชุ่มหรือติดต่อทางอำเภอสามพรานได้อีกทาง