แรงงานสมานฉันท์ ร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา-2019 เนื่องในวันแรงงาน 1 พฤษภาคม

46

วันนี้ (1 พ.ค.63 ) เวลา 10.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 1,000 mlจำนวน 50 แกลลอน สเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 1,000 ml 500 ขวด พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดนนทบุรี

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปได้ตะหนักและเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ เกิดความสมานฉันท์และความเข้มแข็งในองค์กรนายจ้าง องค์ลูกจ้าง พร้อมกับเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างร่วมป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าว ปชส /ภาพ/ ประยงค์…รายงาน