คณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย -ไต้หวัน แจกถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านสู้ภัยโควิด

95

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ที่สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านทูต ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย, นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน นางธัญาวลัย เดชเจริญจิรดาประธาน คณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน และ นางเพ็ญณี ไพรลานทีกุล นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย นาย โจ เซิ่น สง นางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 1,200 ถุง ให้แก่ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด –19 และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล ที่ประกาศให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้มีเลี้ยงครอบครัวได้ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมารอรับถุงยังชีพจำนวนมาก และมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบาลบางปู พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางปู มาทำการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและจัดระเบียบการเข้ารับถุงยังชีพ โดย การเว้นระยะห่าง และอำนวยการจราจร

ท่านทูต ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย, นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบไปทั่ว โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ออกไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน ที่อยู่ในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด – 19 ไทย-ไต้หวัน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งยังได้สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินไทย ที่ได้ให้โอกาสนักธุรกิจชาวไต้หวันกว่า 150,000 ราย ได้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และทางสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย ยังมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงได้จัดทำถุงยังชีพจำนวนกว่า 1,200 ชุด มอบให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และพร้อมช่วยเหลือประเทศไทย ในสภาวะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่กำลังประสบภาวะทางเศรษฐกิจอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนหลายภาคส่วนได้รับความเดือดร้อน