ผบก.น.1 ร่วมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และสิ่งขาดแคลน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

40

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 พร้อมคณะทำงานค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และสิ่งขาดแคลน ที่โรงเรียนวัดบ้านหมาก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เพื่อให้เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าทำกิจกรรมปลุกพลังจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย.62 ณ ไร่พฤกษา วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี