กอ.รมน.ประจวบฯ ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยา ผู้ป่วยติดเติยง พิการตั้งแต่กำเนิด

7

พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ นายสุนทร สุนทรโอวาส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายพลวัฒน์ วงศ์อยู่ อายุ 25 ปี เป็นคนไข้ติดเตียงพิการตั้งแต่กำเนิดร่างกายไม่สมบูรณ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดหรือสื่อสารไม่ได้อาศัยพักอยู่ในเพิงพักไม่มีเลขที่ หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน ซึ่งเจ้าของที่ดินให้อยู่อาศัยชั่วคราว

นายพลวัฒน์ฯ พักอาศัยอยู่กับ นางบังอร สุขเสนาอายุ 45 ปีซึ่งเป็นมารดาฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างนวดแผนโบราณ รายได้ไม่แน่นอนมียายคอยดูแลเมื่อมารดาไม่อยู่ และได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพพร้อมแพมเพิสซึ่งได้รับการบริจาคจาก “มูลนิธิ พระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป