มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงิน200,000บ.ให้กับจ.กาญจนบุรี

32

มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (29 เมษายน 2563) เวลา 09.09 น.ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

จากร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นายฐาปกร ศรีไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้จังหวัดกาญจนบุรีนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้