สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Man Challenge รอบคัดเลือกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

203

ที่บริเวณสนามฝึกอินทรีย์ กองพันทหารราบที่ 19 พัน 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการทหารบก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ไทยแลนด์สมารท์โซเดอร์ สตรองแมนชาแลนท์ ลานพลังไทยใจมั่นคงครั้งที่ 1 โดยมี พันเอก สมชาย ดุรงค์เกื้อกูล ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้

พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการทหารบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตรย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกผ่านกิจกรรมกีฬาทางทหารประยุกต์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ตลอดจนเป็นกิจกรนมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเยาวชนนักศีกษาวิชาการกับหน่วยงานของกองทัพบก และเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยด้านความมั่นคงในอนาคต และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่งนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่โดยการบูรณาการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ ประกอบด้วย ฐานสโลแกนทีม นำเสนอความรักความสามัคคีการแสดงท่าทางประกอบ, ฐานแกว่งตัวข้ามกำแพง, ฐานสะพานลอย ขนน้ำให้เต็ม, ฐานอกไก่ขนล้อยางรถยนต์ไปวางตรงจุด, ฐานกำแพง 6 ฟุต, ฐานแท่นกระโดด, ฐานลอดลวดหนามใช้เชือกแทนลวดหนาม, ฐานชิงช้าข้ามคูและฐานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเคลื่อนย้ายคนเจ็บและทำCPR ให้ถูกต้อง

โดยแต่ละทีมจะมีทหาร 2 นาย นักศึกษาวิชาทหาร 2 คน พลเรือน 2 คน และอะไหล่ 2 คน โดยจะดำเนินการคัดเลือกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ,ทีมแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกที่มีความเชี่ยวชาญด้านกู้ภัย,คณะจารย์จากศูนย์การทหารราบ ศูนย์การทหารม้าและกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 เป็นกรรมการในการตัดสินครั้งนี้

สำหรับการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Man Challenge รอบคัดเลือกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00น. โดยมี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ พร้อมด้วยพันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙(๒) และพันเอก วินิจ สว่างเนตร เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ ร่วมชมบรรยากาศการแข่งขันฯ พร้อมเป็นสักขีพยาน และเป็นกำลังใจกับทุกทีมที่เข้าทำการแข่งขันในการคัดเลือกครั้งนี้