ยผ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านหานบัว 27 แปลง

11

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลา 14.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง มีพื้นที่โครงการประมาณ 294 ไร่ 1 งาน 95.92 ตารางวา จำนวน 27 แปลง เจ้าของที่ดิน 12 ราย

โดยมี นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน ณ บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา