คุณกิตติ กระต่ายทองนำข้าวสาร 300 ถุงแจกให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยค ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

14

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณกิตติ กระต่ายทอง อาชีพค้าขายและทำไร่อยู่พระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีได้นำข้าสาร 5 กิโลกรัมจำนวน 300 ถุงมาแจกให้กับชาวบ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อหมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี อบต และอสม ทำการคัดกรองตรวจวัดไข้ชาวบ้านที่มารับแจกข้าวสารพร้อมทั้งตั้งแถวเว้นระยะห่างหลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้ว อสมนำเจลมาล้างมือให้ชาวบ้านก่อนเข้ารับแจกข้าวสารจากคุณกิตติกระต่ายทอง และคุณกิตติจึงได้แจกข้าวสารให้กับชาวบ้านคนละ 1 ถุงๆละ5กิโรกรัมจำนวน 300 ถุง หลังจากชาวบ้านที่ได้รับแจกแล้วต่างยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณด้านคุณกิตติ กระต่ายทอง

คุณกิตติ กระต่ายทองให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตนเองมีอาชีพเป็นพ่อค้าและทำไร่เห็นชาวบ้านได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด- 19ตนเองจึงอยากช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว/ นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวการเมือชุมชนกาญจนบุรี…รายงาน