พ่อเมืองกาญจน์พร้อมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดเตรียมนำ”ถุงธารน้ำใจ”มอบให้กับ27ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจน์ในสองวันนี้

18

วันนี้ (27 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าว ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ในหลายพื้นที่ของทั่วโลกรวมถึงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" และนับวันเริ่มทวีคูณเพิ่มมากขึ้นทุกวันและเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวทางคณะกรรมการ โรคติดต่อส่วนกลางและส่วนจังหวัด จึงได้ประกาศ มาตรการในการป้องกันและปฎิบัติไม่ให้ติดเชื้อโรคดังกล่าว

โดยให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางออกนอกบ้านและถ้าไม่มีความจำเป็นขอให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค "โควิด-19" ทางคณะกรรมการดังกล่าวจึงได้ออกคำสั่งดังกล่าวให้ประชาชนปฎิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวจึงได้ออกมาตรการดังกล่าว ขึ้น ทำให้มีพี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา หรือ "โควิด-19"

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทำให้พี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของคณะกรรมการ โรคติดต่อส่วนกลางและส่วนจังหวัดประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ดำเนินการนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ

โดยได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการนำสิ่งของถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างวันที่ 2 -10 เมษายนที่ผ่านมา คำสั่งดังกล่าว มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือ และไม่ให้ความร่วมมือกับคำสั่งดังกล่าวของจังหวัดกาญจนบุรี จึงทำให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพดังกล่าว โดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีประชาชนได้อาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากยังไม่ได้รับถุงยังชีพดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุดของจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวและเขียนข้อความลงในเฟซส่วนตัวว่า"ผมไม่ปล่อยให้ชาวกาญจน์อดตาย" อย่างแน่นอน ท่านจึงได้ทำทุกอย่างเท่าที่ท่านจะได้เพื่อหาทางช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ให้อดตาย ข้อความที่ท่านเขียนลงใน Facebook ส่วนตัว ทำให้มี ผู้ใจบุญ ต่างๆ ได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยสมทบเพื่อจัดทำถุงยังชีพ นำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกครัวเรือน

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นางรถชยา ภูมิสวัสดิ์ แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมนำ"ถุงธารน้ำใจ" จำนวน 2,700 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 27 ชุมชน/ละ 100 ชุด ภายในวันพุธ-พฤหัส ที่จะถึงนึ้

รักษพล พุ่มพฤกษ์/กาญจนบุรี…รายงาน