กปน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี “MWA CHANGE FOR BETTER : กปน. ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย”

9

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร ร่วมถวายสังฆทาน และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

และในเวลา 10.45 น. ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ กปน. มอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 80 ครั้ง และมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้ ณ บริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยเปิดรับเงินสนับสนุนสมทบทุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” ปีที่ 6 และกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ด้วย