นายกฯตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคนไทยที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

65

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 เม.ย.2563 ที่ประตู 10 ขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

โดยมี พลเอกปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และดำเนินการรับคนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้ว จำนวน 207 คน

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 เครื่องลงเวลา 16.20 น. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดไข้พบมี ไข้สูงจำนวน 9 คน ที่เหลือ 198 คน นำส่งขึ้นรถบัสทั้งหมดไปที่โรงแรม บางกอกพาเลส กทม.เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ…รายงาน