สจ.เจี๊ยบ นำไข่กว่า 50,000 ฟอง พร้อมข้าวสาร 2,000 ถุง มอบให้กับชาวบ้านในตำบลเขาน้อยที่ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ”โควิด-19″

24

วันนี้ (25 เมษายน 2563) เวลา 10.30 น. นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนายอนวัฒน์ แม้นทิม “กำนันเบริด์” พร้อมครอบครัว “แม้นทิม” ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับนำไข่ไก่ จำนวน 50,000 ฟอง ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อยและตำบลม่วงชุมที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19”

และปฎิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อส่วนกลางและส่วนจังหวัดโดยให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและถ้าไม่จำเป็นจริงก็ไม่ต้องออกนอกบ้านให้อยู่แต่ในบ้าน การปฎิบัติตามมาตราการดังกล่าวของคณะกรรมการโรคติดต่อทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่รวมถึงเรื่องของการปิดสถานประกอบการต่างๆ ทำให้ลูกจ้างว่างงาน

ทำให้หลายหน่วยงานต้องเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวโดยได้รวบรวมพี่น้องตระกูล”แม้นทิม” รวมกันบริจาคทรัพย์คนละเล็กละน้อยนำไปซื้อข้าวสารจำนวน 2,000 ถุง พร้อมกับ ไข่ไก่จำนวน 50,000 ฟองนำมาแจกและมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อยและตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19”

และปฎิบัติตามคำสั่งมาตราการป้องกันเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส “โควิด-19” ของคณะกรรมการโรคติดต่อทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด จำนวนกว่า 2,000 ครอบครัว
โดยในวันนี้นายชูศักดิ์และครอบครัวได้ลงพื้นที่จากข้าวและไข่ไก่ให้กับ 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางลงพื้นที่ต่างๆ อีก 2 ตำบลในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน