รองผู้บังคับการตำรวจภูธรกาญจน์ตรวจเยึ่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ณ จุดคัดกรองตลาดเขต

36

เมื่อเวลา 11.00 น. พันตำรวจเอกกฤตชัย ทองอยู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางลงพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ ณ บริเวณจุดตรวจจุดสกัดและจุดคัดกรองบนเส้นทางเดินรถบนถนนทางหลวงหมายเลข 324 เส้นทางสายกาญจนบุรี-อู่ทอง จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อปัองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ที่กำลังระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนจะเข้าสู้จังหวัดกาญจนบุรี และเมื่อพันตำรวจเอกกฤตชัย ทองอยู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาถึงยังบริเวณจุดตรวจจุดสกัดและจุดคัดกรองที่ตั้งอยู่ดัานหน้าจุดตรวจเทศบาลตำบลตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูักำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมทวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอยู่ ณ จุดตรวจดังกล่าวได้ให้การต้อนรับ

ต่อจากนั้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมทวนหัวหน้าชุุดปฎิบัติการดังกล่าวได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้่าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดและจุดคัดกรองเทศบาลตำบลตลาดเขตว่า เหตุการณ์ทั่วไปปกติ จากนั้น พันตำรวจเอกกฤตชัย ทองอยู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานพร้อมกับลงชื่อในสมุดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงเดินทางไปเยึ่ยมและให้กำลังใจเจ้าหนัาที่ประจำจุดตรวจอำเภอท่ามะกาต่อไป.

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน