“เสี่ยชูแมน”นักธุรกิจหนุ่มประธานบริษัทไดมอนด์ ทิคิ มอบข้าวสาร2ตันให้นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อนำไปตั้งโรงครัวชุมชนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

44

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้ (24 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี รับมอบข้าวสาร จากนายชูแมน เจริญวัฒนะธำรงค์ ประธานบริษัทไดมอนด์ทิกิ จำนวน 2 ตัน ในการสนับสนุนข้าวสารเพื่อนำไปตั้งโรงครัวชุมชนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19”

ตามนโยบายของนายจีระเกียรติ ผงภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ทุกอำเภอดำเนินการตั้งโรงครัวชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ เลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจะตั้งโรงครัวในทุกตำบล จำนวน 101 แห่ง

นายชูแมน เจริญวัฒนะธำรงค์ ประธานบริษัทไดมอนด์ทิคิ กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ได้ตนเองมีความตั้งใจตั้งใจที่จะมอบข้าวสารจำนวนนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด19″อยู่ในขณะนี้ หากมีอะไรที่ตนสามารถช่วยได้ตนก็จะช่วยเต็มที่.

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน