กาญจนบุรี นายกเทศบาลตำบลพระแท่นมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด- 19

36

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในรอบเพิ่มเติม (รอบเก็บตกเฉพาะรายใหม่) จากที่เคยมอบถุงยังชีพไปแล้ว เมื่อวันที่ 15-16 เม.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 872 ถุง ซึ่งพบว่ามีประชาชนในเขตเทศบาลลงทะเบียนรับถุงยังชีพไม่ทัน ประกอบกับประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลจึงเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลพระแท่นได้ปฏิบัติตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคาะประตูบ้านเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

ทั้งนี้การมอบถุงยังชีพนี้ ได้ผนึกกำลังโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมมอบถุงยังชีพฯในการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในเขต 1 ประกอบไปด้วย ม.7 ,ม.10 , ม.12, ม.13, ม.15 และม. 16 จำนวนทั้งสิ้น 148 ถุง
เทศบาลตำบลพระแท่นตระหนักเสมอว่าความเดือนร้อนของประชาชน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เร่งด่วน จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ขอให้เชื่อมั่นว่า “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน