“คลัง” อัดฉีด 3.16 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงินคนจน – เกษตรกร – ผู้สูงอายุ – เงินท่องเที่ยว 1,000 บาท

21

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ กระทรวงการคลัง เสนอ 3 ด้าน ได้แก่

1.มาตรการบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 500,000 บาท วงเงิน 50,000 ล้านบาท

โดยปลอดดอกเบี้ยในปีแรก และลดดอกเบี้ยอัตราพิเศษ พร้อมขยายเวลาพักชำระเงินต้น จากเดิม 3 ปี เป็น 4 ปี และเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาวงเงินอุดหนุนต้นทุนปลูกข้าวนาปี การผลิต 2562/2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตเสียหายจากภัยแล้ง

2.เติมเงินไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมโดยจะเพิ่มเงินในบัตรสำหรับใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือ กดเป็นเงินสดคนละ 200 – 300 บาท รวมวงเงินจับจ่าย 500 บาท สำหรับผูัถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

แต่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุจะได้รับเงินเติมอีก 500 บาท และผู้ถือบัตรฯ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี จะได้รับเงินเพิ่มอีก 800 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย.2562

ขณะเดียวกัน จะเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าโครงการชิม ช็อป ใช้ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยเพื่ิอกระตุ้นการจับจ่ายท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง คนละ 1,000 บาท แต่ไม่สามารถใช้สิทธิจากการใช้จ่ายในจังหวัดภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ตั้งเป้าผู้เข้าโครงการ 10 ล้านคน อีกทั้งยังได้รับเงินคืนจากการใช้จ่าย ตามเกณฑ์ที่จะกำหนดต่อไป คนละ 15 % ของวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือจะได้รับแคชแบล็คไม่เกิน 4,500 บาท

3.วงเงินสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และออมสิน รวม 50,000 ล้านบาท มาตรการพักชำระหนี้ กองทุนหมู่บ้าน กับสถาบันการเงินวงเงิน 67,000 ล้านบาท และมาตรการสนับสนุนการส่งออก และย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผลประชุมนี้จะนำเสนอใน ครม.ชุดใหญ่ สัปดาห์หน้า เพื่อขอใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท แต่หากรวมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาท และเม็ดเงินรวมจากทุกมาตรการไม่น้อยกว่า 316,000 ล้านบาท