รมต.เทวัญฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานในพื้นที่ จ.นนทบุรี พร้อมมอบข้าวสารสนับสนุนโรงทาน และมอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19

30

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 16.00 น. ณ วัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายสุจิินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาถวายหน้ากากอนามัยตามพระประสงค์ของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเป็นห่วงพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงวัด

โดยทรงพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักร ร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ เพื่อสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วกัน

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่ ต.ชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงทานของวัดโตนด และวัดชลอ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงโปรดให้วัดที่มีศักยภาพในพื้นที่ชุมชน จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบข้าวสารจำนวน 300 ถุง ๆ ละ 2 กิโลกรัม แก่แก่ประธานชุมชน หมู่ที่ 8 ในพื้นที่วัดโตนด ประธานชุมชน หมู่ที่ 3 ในพื้นที่วัดชลอ และมอบข้าวกล้องไข่เจียวพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 600 ชุด แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเดินทางกลับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ ด้านอาเซียนวัดโตนด และศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุวัดโตนด

ข่าว ส.ปชส.นนทบุรี
ภาพ /ประยงค์ วิลัย