ทภก.เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานภูเก็ต

12

วันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานภูเก็ตตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 โดยมีสำนักงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบการประฏิบัติงานของท่าอากาศยานภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 – 16 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของท่าอากาศยานภูเก็ตให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของภาครัฐ