นอภ.พนมทวน จับมือ”นายกฯสุวรรณวิชช์ เปรมปรีย์”ลุยแจกถุงยังชีพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

36

กาญจนบุรี นอภ.พนมทวน จับมือ “นายกฯสุวรรณวิชช์ เปรมปรีย์” ลุยแจกถุงยังชีพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองโรงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธณณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นประธานการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ณ อาคารสำนักงานหองหมู่หมู่บ้านนาพระยา ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีนายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง และนายสนึก ด้วงเดช กำนันตำบลหนองโรง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลหนองโรง ให้การต้อนรัยและเข้าร่วมการรับถุงยังชีพในครั้งนี้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรงเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเพื่อได้นำไปดำรงชีวิตในช่วงที่ไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว

หลังจากเสร็จการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนแล้ว นายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ”โควิด-19″ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่งมีผลกระทบถึงการดำรงขีวิตประจำวันของประชาชน ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ไม่สามารถออกไปรับสิ่งของต่างๆที่หน่วยงานราชการนำไปช่วยเหลือ จึงจำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล จะนำไปมอบให้ถึงครัวเรือนอย่างทั่วถึง ทางอบต.หนองโรง จะนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หมู่17บ้านหนองสำโรง ,หมู่6 บ้านนาพระยา,หมู่15 บ้านหนองเสาธง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

และท้ายสุด นายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีย์ฯกล่าวในตอนท้ายนี้ว่า ขอขอบคูณ นายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวนฯที่สละเวลามาเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ด้วย อันเป็นกาสร้างขวัญแลำกำลังใจกับชาวตำบลหนองโรงเป็นอย่างยิ่งที่”เราคนไทยไม่ทิ้งกัน”ในขณะนี้

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน