พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ตรวจความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาขน ป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค COVID-19

47

เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธาน ตรวจความพร้อม ชุดปฏิบัติการ มทบ.22 เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการเตรียมพร้อมในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมีการจัดกำลังพลจากกองร้อย มทบ.22 และ ชุดสารวัตรทหารหญิง มทบ.22 ในการตั้งด่านตรวจคัดกรองประชาชน ซึ่งจะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน และจัดชุดขุนภักดี 22 เป็นชุดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติตน และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะปฏิบัติงานเน้นย้ำให้กำลังพลเสียสละ อดทน ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และให้ระมัดระวังป้องกันตนเองในการปฏิบัติงานด้วย
ประเทศไทยต้องชนะ