ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตรวจความเรียบร้อยการแจกข้าว 1,000 กล่องที่ได้รับผลกระทบจาก”โควิด-19″

24

วันนี้ เมื่อเวลา 16.30 น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทาง มาร่วมสังเกตการณ์การแจกข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่อง ของกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รวมกันจัดขึ้นโดยมี นายธีระชัย ชุติมันต์ พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ

ต่อจากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนรับมอบป้ายบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาทและ10,000 บาท จากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคที่กลุ่มพ่อค้านักธุรกิจจะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบความเดือดร้อนจากการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อส่วนกลางและส่วนจังหวัดโดยให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและถ้าไม่จำเป็นที่จะออกไปนอกบ้านก็ให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส”โควิด-19″มาให้ดู

หลังจากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางไปยังบริเวณที่จะทำการแจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชน เสร็จแล้วจึงได้เดินทางไปยังจุดที่จะทำการแจก โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติตามคำสั่งมาตราการในการป้องกันของคณะกรรมการโรคติดต่อส่วนกลางและส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์รวมถึงการวัดอุณหภูมิของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับข้าวกล่องในวันนี้