มอบหน้ากากอนามัย

25

วันที่ 17 เม.ย.2563 เวลา 10.00 น. นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ ร.พ.ไทรโยค รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี หน่วยงานละ 500 ชิ้น รวมจำนวน 1500 ชิ้น ซึ่งหน้ากากอนามัยที่จัดสรรให้ในวันนี้เป็นหน้ากากอนามัยที่กระทรวงมหาดไทย แจกจ่ายมาให้ทุกพื้นที่เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยงจำนวน 4 กลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณท์ที่กำหนด และจะทยอยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง