ป.ป.ส. สนธิกำลังตำรวจนครบาลลงพื้นที่ค้นแหล่งผลิต ค้าพืชกระท่อม จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ยึดใบกระท่อมมากกว่า 2 กก. น้ำต้มกระท่อม 5 ลิตร

22

วันที่ 16 เมษายน 256 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า ได้มีข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเสพพืชกระท่อมในรูปน้ำต้มกระท่อมที่เรียกว่า 4 คูณ 100 เพิ่มสูงขึ้นภายหลังการประกาศงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และข้อสั่งการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1-9 และ ปปส.กทม. ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกระท่อมให้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่พบการกระทำผิด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าได้รับรายงานจากสำนักงาน ปปส. กทม. ซึ่งร่วมกับ สน. จรเข้น้อย สน.ลาดกระบัง สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ลงพื้นที่กวดขันการลักลอบเสพค้าน้ำต้มพืชกระท่อมในพื้นที่แพร่ระบาด โดยได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนรวม 4 เป้าหมาย จับกุมผู้กระทำความผิด 3 ราย ยึดของกลางเป็นพืชกระท่อม น้ำหนัก 2 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 5 ลิตร ยาแก้ไอ และอุปกรณ์การต้มจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินคดีในข้อหาฐานผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครอง

เลขาธิการ ป.ป.ส. ฝากบอกถึงประชาชนบางส่วนที่เข้าใจผิดโดยย้ำว่า พืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย การดำเนินการไม่ว่ารูปแบบใดๆ กับพืชกระท่อมไม่ว่าการปลูก การนำไปแปรรูป การผสมปรุงเแต่ง ถือเป็นการผลิต มีความผิด รวมทั้งการเสพก็ยังเป็นความผิด ส่วนการปรับแก้กฎหมายเพื่อถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าในลักษณะใดกับพืชกระท่อมในขณะนี้
และสำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการชุดตรวจหาสารกระท่อมในปัสสาวะเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ ปปส.กทม. และหากพบเห็นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมหรือยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม.