ชนม์สวัสดิ์ “เปิดครัวเอ๋น้ำใจให้กัน” แจกอาหารให้ชาวบ้านกินฟรี

18

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2563 น.ส.พิมพ์ อัศวเหม กรรมการหอการค้าสมุทรปราการ ตัวแทนของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดคิวให้กับประชาชนที่มาต่อแถว เข้าคิวรับอาหารตามโครงการ “ครัวเอ๋น้ำใจให้กัน โควิด-19 ภัยของทุกคน รวมใจร่วมสู้ อยู่กับบ้าน” ณ ตลาดหัวเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

น.ส.พิมพ์ อัศวเหม กรรมการหอการค้าสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบกับโรคร้ายโควิด19 กันจำนวนมาก ทำให้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องรายได้ ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มีแนวคิดที่อยากจะช่วยเหลือประชาชน ยามตกทุกข์ได้ยาก จึงจัดโครงการ “ครัวเอ๋น้ำใจให้กัน โควิด-19 ภัยของทุกคน รวมใจร่วมสู้ อยู่กับบ้าน” อะไรที่พอจะช่วยกันได้ แม้เล็กๆ น้อยๆ เท่าที่เราพอจะช่วยได้ เราก็เต็มใจช่วย

โดยจะมีการแจกอาหารกล่องทุกวัน ทุกวันในช่วง 11.00-14.00 น. และเวลา 16.00-18.00 น. หรือจนกว่าอาหารจะหมด จนถึงสิ้นเดือน และทุกคนที่จะจะเข้ามารับอาหาร จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบ การต่อแถว ต้องห่างกันประมาณ 2 เมตร ห้ามสนทนา ห้ามสัมผัส และต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดไข้ทุกคน และขอร้องให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยด้วย จากนั้นก็จะเข้าอุโมงค์พ่นยาฆ่าโควิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าทุกคนปลอดจากโรคร้ายแล้วจึงเข้ามารับอาหารกล่อง เป็นข้าวแกง คนละ 2 กล่อง อยากจะขอให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ สู้ไปด้วยกัน มีน้ำใจซึ่งกันและกัน และเราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ…รายงาน