กาญจนบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

13

วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรายการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานมีดังต่อไปนี้ หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น Face shield 120 ชิ้น Cover all 50 ชิ้น ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจะกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยัง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้