หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คสมม.ราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน 100,000 บาท ร่วมต้านไวรัสโควิด-19

26

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ทางหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี คสมม.ราชภัฎกาญจนบุรี เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบริจาคเงินสมทบ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการป้องกันและสกัดกั้น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด -19 ณ ห้องทำงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวว่า ในวันนี้ทางหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อมามอบให้กับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้องใช้ในการปฎิบัติงานการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด -19

นายบุญชู วิวัฒนาทร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจ และให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันระดมกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่ ด้วยความหวังว่าสถานการณ์จะยุติโดยเร็ว

ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวตอนท้ายว่า ขณะนี้ทางจังหวัดก็มีความห่วงใยเรื่องเศรษฐกิจ และถุงยังชีพที่ต้องการให้ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ได้รับทุกคน และขอให้ชาวกาญจนบุรีปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากาก อนามัย รักษาความสะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐ คือ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ด้วย