GPSC ประกาศปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทต่อหุ้น จ่าย 12 ก.ย. นี้

29

คณะกรรมการ GPSC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล0.50 บาทต่อหุ้น ประกาศขึ้นเครื่องหมายXDวันที่ 29 สิงหาคม 2562พร้อมจ่ายปันผลวันที่12 กันยายน 2562คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 749 ลบ. หรือคิดเป็น 37% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม สะท้อนผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ารับรู้รายได้โครงการใหม่ ในปี 62-63 พร้อมรุกตลาดนวัตกรรมพลังงาน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นวงเงินการจ่ายปันผลครั้งนี้ ประมาณกว่า749ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล(Record Date )ในวันที่ 30สิงหาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12กันยายน 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินงานที่สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงาน และความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ผลประกอบการที่เติบโตในช่วง6 เดือนแรกของปี 2562เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของรายได้และกำไร โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 29,057 ล้านบาทเพิ่มขึ้น16,728ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 136% และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ 4 โครงการ ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 จนถึงปี 2563อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 (NL1PC) ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1 กรกฎาคม2562โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 จังหวัดระยอง (CUP 4) กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ส่วนขยาย กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง ขณะเดียวกัน GPSC ยังได้เตรียมแผนพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย