อาศัยช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ลักลอบขนยาบ้าเข้าประเทศ สกัดได้ก่อนถึงมือผู้เสพกว่า 4 แสนเม็ด

22

แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ปฎิบัติการต่อเนื่อง กองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการลำเลียง อาศัยช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ลักลอบขนยาบ้าเข้าประเทศ สกัดได้ก่อนถึงมือผู้เสพกว่า 4 แสนเม็ด

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ได้รับรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง (ฉก.ม.4) กองทัพภาคที่ 3 ได้ปะทะกับขบวนลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน จ.เชียงใหม่ ยึดยาบ้าประมาณ 4 แสนเม็ด ผู้ลำเลียงเสียชีวิต 1 คน แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มการค้ายาเสพติด ที่ยังคงหาโอกาสลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีวิกฤติการณ์ระบาดของไวรัส Covid – 19 ในขณะนี้

ผลการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 โดยยังคงมีการปฏิบัติตามแผนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนืออย่างเข้มข้น จะเห็นได้จากการจับยึดยาเสพติดเป็นจำนวนมากตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา มีการปะทะกันด้วยอาวุธกับขบวนการลำเลียงตามแนวชายแดนถึง 15 ครั้ง ยึดยาบ้า 13.8 ล้านเม็ด ไอซ์ 848 กิโลกรัม และเฮโรอีน 3.4 กิโลกรัม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าสถานการณ์ระบาดไวรัส Covid – 19 นำไปสู่การปิดชายแดนระหว่างประเทศ จำกัดการเดินทางเข้า ออกประเทศของประชาชน และมี พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งแม้จะสร้างอุปสรรคให้กับกลุ่มการค้าในการลักลอบนำยาเสพติดจากแหล่งผลิตข้ามชายแดนและลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน แต่กลุ่มการค้าก็ไม่ลดความพยายาม ยังคงลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่เปลี่ยนรูปเป็นการลักลอบนำเข้าคราวละไม่มากเช่นเดิม เพื่อกระตุ้นและรักษาตลาดยาเสพติดของคนไว้ แต่หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ก็ยังคงเฝ้าระวังและลาดตระเวนตรวจตราอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่การจับกุมดังกล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน
ที่ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง แม้จะอยู่ในสภาวะการณ์ไม่ปกติ ถือเป็นด่านสำคัญที่จะหยุดยั้งยาเสพติดก่อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและแพร่กระจายเข้าไปในหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือไปยังด่านตรวจโควิดทุกแห่ง ในการตรวจสอบสังเกตพิรุธหรือพฤติกรรมต้องสงสัยของผู้สัญจร ซึ่งอาจอาศัยสถานการณ์ในห้วงนี้ลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ และขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นการมั่วสุมของกลุ่มคนที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงสถานประกอบการที่ให้ความสะดวกในการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”