อุบลราชธานี เพิ่มมาตรการคัดกรองเข้มข้นในกลุ่มผู้โดยสารเครื่องบิน บริการรถจัดส่งถึงภูมิลำเนาพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

10

11 เม.ย.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบสราชธานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเขื่องใน ตรวจเยี่ยมความพร้อม ศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการตรวจคัดกรองผู้โดยสายการบินนกแอร์ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศกลุ่มเสียง กรุงเหพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล โดยเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีมาตรการในการส่งตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่อไปยังจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดรถบริการส่งตัวไปยังจังหวัดภูมิลำนา ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ-สุรินทร์

จัดสั่งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด จัดส่งที่ศูนย์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสร จังหวัดอำนาจเจริญ – มุกดาหาร จัดส่งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันจะได้ดำเนินการประสาน ส่งต่อผู้โดยสารไปยังภูมิลำเนาแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรค เชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป

สำหรับผู้โดยสารที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินนำไปพักสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการตามมาตรการคัดกรองในกลุ่มผู้โดยสารเครื่องบินอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนืองต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

เอกชัย โปธา ข่าวภูธร…รายงาน