ตำรวจนครบาล สนองรับนโยบายรัฐบาลให้เทศกาลสงกรานต์ไม่เป็นวันหยุดราชการ พร้อมให้การดูแลในการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

20

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีมติเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ระหว่าง วันที่ 11 -15 เมษายน 2563 ไปก่อน ไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ต่อมาวันที่ 7 เม.ย. 63 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ดังนี้

 1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
 2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 3. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
 4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
  ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
 5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
  5.2 การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ใช้
  วิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
  5.3 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน
  ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จะมีความผิดตาม พรก.ฉุกเฉินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
บช.น. ขอเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เจ้าหน้าที่​ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติดอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น หากพบเห็นการกระทำความผิดโปรดแจ้งสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจท้องที่