ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เปิดงานกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณท่าเตียน ถึง ท่าช้าง

22

วันที่ 10 เม.ย.63 เวลา 09:30 น.: นายสมฤทธิ์ สุมาลี “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” รักษาการผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร” ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณท่าเตียน ถึง ท่าเรือท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ นายเจษฎา ประภาสะวัต “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” สั่งการให้ นายคณิศ ชุ่มช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจเขตพระนคร” นำกำลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทศกิจฯ ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายปกครองฯ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ ทำความสะอาด เก็บ กวาดขยะ นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้น พร้อมทั้ง ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อนำมาพ่นฉีดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดในเส้นทาง อาทิฯ ป้ายรถประจำทาง พื้นผิวทางเดินบนฟุตบาท เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง อีกทาง เบื้องต้นกิจกรรมงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย