อส.พัฒนาเมืองลงพื้นที่อำเภอพนมทวนปฎิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส”โควิด-19″

7

วันนี้ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น นายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้นายยุทธพล จรูญเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง งำอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 1 ชุด อส.พัฒนาเมืองลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ"โควิด-19" ณบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดเขตรวมถึงสถานที่ ราชการและพื้นที่รวมตัวของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ"โควิด-19" ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในหลายพื้นที่ของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอพนมทวน

ภายหลังรับทราบ คำสั่งดังกล่าวจากนายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายยุทธพล จรูญเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอพนมทวน จึงได้นำ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ 1ชุด อส.พัฒนาเมืองเดินทางลงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดเขตเพื่อปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ"โควิด-19"ที่กำลังระบาดหนักในหลายพื้นที่ทั่วโลกร่วมถึงประเทศไทยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ"โควิด-19"ดังกล่าว

เสร็จแล้ว นายยุทธพล จรูญเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอพนมทวน ได้นำ อส.พัฒนาเมือง ลงพื้นที่บริเวณสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนหนาแน่น รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆของอำเภอพนมทวน เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ"โควิด-19" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัส"โควิด-19"

จากนั้น อส.พัฒนาเมืองได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง(วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ"โควิด-19"ที่กำลังระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับพระภิกษุสงฆ์รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีที่เดินทางมาร่วมทำบุญสบายใจกับการเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้