ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเน้นย้ำให้ท้องถิ่นนำถุงยังชีพไปแจกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอยู่ขณะนี้

362

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ออกแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่ที่ 5 บ้านคันคูน้ำ และหมู่ที่ 1 บ้านศรีโลหะ ส่วนในพื้นที่อื่นที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้มีการทยอยแจกจ่ายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบต่อไป

สำหรับการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จังหวัดกาญจนบุรีได้มีมาตรการช่วยเหลือโดยขอให้ท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ออกแจกข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนอยู่กับบ้าน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ขาดแคลน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่ขาดรายได้จากการปิดสถานประกอบการ และ กลุ่มเสี่ยงที่กักตัว 14 วัน ซึ่งจะให้แจกเดือนละ 2 ครั้ง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้เน้นย้ำขอความให้ท้องถิ่นนำถุงยังชีพไปแจกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอยู่ขณะนี้

ทั้งนี้ ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทยอยนำสิ่งของไปมอบให้ประชาชน ซึ่งอาจจะยังได้รับไม่ทั่วถึง เนื่องจากขณะนี้ท้องถิ่นได้มีการจัดหาพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าอุปโภค-บริโภค มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากประชาชนครัวเรือนใดมีความความเดือดร้อน และยังไม่ได้รับถุงยังชีพสามารถแจ้งได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเข้าไปสนับสนุนถุงยังชีพให้กับท้องถิ่นอีกด้วย