ป.ป.ส. ย้ำการมั่วสุมเสพยาเสพติดในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น

21

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส) กล่าวว่า ตามที่ได้เคยแจ้งเตือนถึงการมั่วสุมเสพยาเสพติดในช่วงนี้ นอกจากฤทธิ์ของยาเสพติดจะทำลายสมองและร่างกาย เป็นสิ่งที่ผิดทั้งกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้วยังเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 จากการอยู่ใกล้ชิดกันหรือใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกันนั้น โดยล่าสุดยังพบกลุ่มเยาวชนมั่วสุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสระบุรี

เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ข้อมูลอีกว่า จากการเฝ้าระวังของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ป.ป.ส.) พบว่าภายหลังรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสการมั่วสุมให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าดำเนินการรวม 14 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดหลัก ๆ ของแต่ละภูมิภาค ส่วนใหญ่รวมตัวกันในบ้านพักและที่พักเชิงพาณิชย์ ซึ่งยาเสพติดที่พบส่วนใหญ่เป็นยาบ้าและไอซ์ บางแห่งพบทั้งยาบ้า ยาอี เคตามีน และกัญชา และเกือบทุกแห่ง พบมีการดื่มสุราร่วมด้วย

เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการมั่วสุมเสพยาเสพติด หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่ม มีเชื้อโรคในร่างกายแล้ว การใช้อุปกรณ์การเสพไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือฉีดร่วมกันจะนำไปสู่การแพร่เชื้อสู่กัน และการอยู่ภายในห้องเดียวกันใกล้ชิดกัน จะทำให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 สู่กันอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงขอให้หยุดพฤติกรรมการรวมกลุ่มกันเสพยาเสพติด และผู้ที่ยังหยุดหรือเลิกยาเสพติดไม่ได้ขอให้แสดงตัวเข้าขอรับการบำบัดรักษาด่วน โดยจะไม่ถือเป็นความผิด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเตือนว่าการมั่วสุมเสพยาเสพติด นอกจากจะเป็นอันตรายต่อตนเองแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายยาเสพติด และเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกนั้น ศาลอาจไม่รอลงอาญา และแม้จะเป็นช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด แต่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสำนักงาน ป.ป.ส. ขอยืนยันว่า จะยังดำเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะการมั่วสุมยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการก่ออาชญากรรม และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในสภาวะนี้ ป.ป.ส. ขอความร่วมมือประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และหยุดยั้งยาเสพติด โดยหากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือพบเห็นการมั่วสุมเสพพบแหล่งซื้อขายยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ทันที ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”

หยุดยั้งโควิด-19…หยุดยั้งยาเสพติด