บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2,500 ลิตร

25

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก นายเลอศักดิ์ หมีมะเริง ผู้จัดการขายออนเทรด-เบียร์ และ นางมลฤดี จันทร์เกตุ ผู้จัดการขายเอเย่นต์ –สุรา ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน )และนายบุญลือ วีระเดช ผู้จัดการฝ่ายขายภาคการตลาดที่ 7 บริษัท เสริมสุข จำกัด จำนวน 2,500 ลิตร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีความประสงค์ในการบริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยนำไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานใน 76 จังหวัด สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัด จำนวน 500 ลิตร แบ่งเป็น 30 ลิตร จำนวน 16 ถัง และแบ่งเป็น 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง รวมจำนวน 17 ถังและมอบให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้ในสถานพยาบาล ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2,000 ลิตร แบ่งเป็น 30 ลิตร จำนวน 66 ถัง และ 20 ลิตร 1 ถัง รวมจำนวน 67 ถัง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจ กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันระดมกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่ ด้วยความหวังว่าจะยุติสถานการณ์นี้ได้โดยเร็ว