ผอ.ประทีปร่วมจัดทำหน้ากาก แจกให้รพ.ในพื้นที่เมืองแพร่

19

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ประทีป บินชัย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ.แพร่ ร่วมกับคณะครู และ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา จัดทำอนามัยแบบ Face shield เพื่อสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหน้ากากอนามัยที่ทำออกมาจะส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแพร่ จำนวน 4,299 ชิ้น ได้แก่ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ โรงพยาบาลร้องกวาง โรงพยาบาลสูงเม่น,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกาญจนา อ.เมืองแพร่, โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลลอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่,

ด่านคัดกรอง ในพื้นที่ จ.แพร่ (อ.เด่นชัย อ.ลอง และ อ.ร้องกวาง) สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองแพร่ สำนักงานสาธารณสุข อ.สูงเม่น จ.แพร่, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อโควิด 19 ต่อไป

ตุ๋ย-อาชญากรรม-ข่าวพิมพ์ไทย-รายงาน