วัดอรุณสหราชอาณาจักรตั้งโรงทานช่วยคนในอังกฤษ

28

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่วัดธาตุทอง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่วัดธาตุทอง จะจัดตั้งโรงทานบริเวณหน้าโรงเรียนวัดธาตุทอง เปิดแจกจ่ายอาหาร 2 ช่วง คือ เวลา10.00-13.00 น. และเวลา 16.00-18.00 น.

ทั้งนี้ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง กล่าวว่า วัดธาตุทอง ดำเนินการตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีสถานที่หลายแห่งต้องหยุด หรือปิดทำการชั่วคราว ส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก ต้องขาดรายได้ และเดือดร้อน พร้อมกันนี้ทางสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ยังยินดีให้การสนับสนุนข้าวสาร เพื่อให้ทางวัดธาตุทองนำมาประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วย

ด้านพระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร กล่าวว่า คณะสงฆ์วัดอรุณสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ คณะศิษยานุศิษย์ ร้านอาหารไทย ในมณฑลนอร์เฟิก เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันจัดทำอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบให้กับ NHS Norfolk and Norwich University Hospitals เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เเละเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสู้กับโรคโควิด-19 ซึ่งประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ วัดอรุณสหราชอาณาจักร ยังได้จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศ และชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างความอบอุ่นใจ ให้ผ่านโรคร้ายครั้งนี้ไปให้ได้ ซึ่งจากการตั้งโรงทานพบว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวอังกฤษ และบุคลากรทางการแพทย์ของ NHS Norfolk and Norwich University Hospitals ถึงความมีน้ำใจของคนไทยในอังกฤษด้วย