2 พี่น้องฝาแฝดชวนกันนำทีมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เอาหน้ากากอนามัย และเงิน มอบให้บ้านละ 500 บาท

14

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 : บิณฑ์+เอกพัน บรรลือฤทธิ์ 2 พี่น้องฝาแฝดชวนกันนำทีมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เอาหน้ากากอนามัย และเงิน มาเคาะประตูมอบให้บ้านละ 500 บาท ที่ชุมชนน้องใหม่ และ ชุมชนวัดคลองเตย เขตคลองเตย

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ทุกคนจะได้มีหน้ากากอนามัยใส่ ป้องกันการแพร่เชื้อ ในช่วงภาวะวิกฤต ที่โรค Covid-19 กำลังระบาด ด้วยความ ห่วงใย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน