ลงพื้นที่..

4

นายประสาร กลั่นคุ้ม นายก อบต.บางรักน้อย พร้อม อสม. แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ในหมู่ 4-5 เมื่อวันที่ 8 เม.ษ 63