เพาะกายแจกหน้ากากผ้าช่วยโควิด-19

29

ช่วงโควิด-19 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำหน้ากากผ้ามัสลินเพื่อแจกจ่ายให้กับค่ายสมาชิกของสมาคมทั่วประเทศ

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด-19) อย่างแพร่หลายไปทั่วในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล ในการที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำหน้ากากผ้ามัสลินเพื่อแจกจ่ายให้กับค่ายสมาชิกของสมาคมทั่วประเทศภายใต้การร่วมสนับสนุนการผลิตโดย บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT) โดยสมาคม ได้จัดส่งให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภานำโดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา, พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่สาม และนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มอบหน้ากากผ้ามัสลินจำนวน 2,500 ผืน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือ เอฟ บี ที ได้ร่วมกันผลิตขึ้น สำหรับให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ไว้ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ที่ ห้องรับรองประธานวุฒิสภา ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ