มณฑลทหารบกที่ 17 จัดงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 17 ครบรอบ 29 ปี

238

มณฑลทหารบกที่ 17 จัดงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 17 ครบรอบ 29 ปี
แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี โดยได้ประกอบพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันนี้ (15 ส.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลโทณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 17 โดยมี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี คณะนายทหาร ข้าราชการทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและพลเรือน เข้าร่วมพิธีฯ

โดยแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ถวายพวงมาลัยแสดงความเคารพหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระ ประกอบพิธีทางสงฆ์ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทิดหล้ามหาราช ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร จากนั้นได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่ได้มีอุปการะคุณสนับสนุนภารกิจของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 17

สำหรับมณฑลทหารบกที่ 17 จัดตั้งครั้งแรก เมื่อ 1 ตุลาคม 2515 มีนามว่า จังหวัดทหารบกราชบุรี ส่วนแยกกาญจนบุรี โดยแปรสภาพมาจาก “ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีส่งทหารไปรบนอกประเทศ” และต่อมาได้แปรสภาพหน่วยและปรับการจัดหน่วย เป็น จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ตามคำสั่ง กองทัพบก และเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ มณฑลทหารบกที่ 11 และเมื่อ 1 ตุลาคม 2558 ตามคำสั่ง กองทัพบก ได้แปรสภาพหน่วยเป็น มณฑลทหารบกที่ 17 โดยมีภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้ง การศาลทหาร การคดี และ การเรือนจำ ดำเนินการควบคุมสรรพกำลังในเขตพื้นที่ สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ ดำเนินการควบคุมตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ ซึ่งมีขีดความสามารถ ได้แก่การรักษาระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทหาร ภายนอกที่ตั้งหน่วยทหารและมีอำนาจสั่งการแก่หน่วยทหารในเขตพื้นที่ในกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการแก่หน่วยทหาร เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ สถานที่ และ อสังหาริมทรัพย์ของทหารในเขตพื้นที่ รวมทั้งจัดการเฝ้ารักษา สถานที่ตั้งสำคัญอย่างต่อเนื่อง