พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ชุมชนแออัด

60

วันที่อาทิตย์ที่ 6 เมยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ชุมชนแออัด

ในเขตบางซื่อ และชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร กว่า 642 ชุมชนและภายในเดือนนี้จะทยอยเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิค-19 จนครบทุกชุมชน