ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้านไวรัส covid 19

126

ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม และเพื่อนๆ ศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล 1 ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้านไวรัส covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่
โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลป่าบอน เราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

รู้หน้าที่ มีวินัย #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #Saveประเทศไทย 🇹🇭 #Saveพัทลุง