“ศูนย์ EM”ยังคงทำหน้าที่มอนิเตอร์การใช้งานกำไลติดข้อเท้า EM ตามที่ศาลสั่งให้ติดผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยไม่มีวันหยุด

16

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราวหรือที่เรียกว่า “ศูนย์ EM” ยังคงทำหน้าที่มอนิเตอร์การใช้งานกำไลติดข้อเท้า EM ตามที่ศาลสั่งให้ติดผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้การยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยโดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของศูนย์ EM ณ วันที่ 4 เม.ย. 63 ศาลทั่วประเทศได้มีคำสั่งให้ใช้ EM แก่ผู้ต้องหา/จำเลย รวม 3,668 เครื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ EM ทำการมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพื่อให้การจำกัดเขตพื้นที่หรือช่วงเวลาการเดินทางให้เหมาะสมต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป