สมาคมศิริกรเชียงราย ร่วมมือกันพ่นยาฆ่าเชื้อที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 1 และบริเวณตลาดดอยเวา รวมถึงพื้นที่กักกันที่แรงงานไทยใหญ่และเมียนมาร์

8

วันที่ 2 เม.ย 2563 เวลา 12.40 น.ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนแม่สาย ทางภาครัฐและภาคเอกชน (สมาคมศิริกรเชียงราย)ได้ร่วมมือกันพ่นยาฆ่าเชื้อที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 1 และบริเวณตลาดดอยเวารวมถึงพื้นที่กักกันที่แรงงานไทยใหญ่และเมียนมาร์ที่พักอาศัยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยเวา โดยยอดจำนวนผู้ที่ถูกกักกัน ณ วันนี้มีจำนวน 126 คน

โดยมีเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ได้มาประสานกับทางการไทยทุกวันเพื่อจะหาทางออกเรื่องนี้ เพราะปัญหา หากยังหาที่อยู่ใหม่ ที่พร้อมและสะดวกในการกักกันยังไม่ได้ ต่อไปบริเวณวัดพระธาตุดอยเวาคงไม่เพียงพอที่จะรองรับแรงงานที่มีมาเพิ่มทุกวัน จากการสัมภาษเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ประเทศได้ข้อมูลว่าอาจจะหาทางออกร่วมได้ในเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนวางใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนทุกคน ขอทุกคนอย่าวิตกกังวล อีกไม่นานทุกอย่างจะคลี่คายในทางที่ดี