แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 จีนสกัดกั้นกรดไฮโดรคลอริกได้อีก 30 ตัน ก่อนเข้าแหล่งผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ

25

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รับรายงานจากอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านยาเสพติด ประจำกรุงปักกิ่ง ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองหลินซาง มลฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้ตรวจยึดกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) จำนวน 30 ตัน ขณะลำเลียงข้ามชายแดนเข้าไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในรัฐฉานตอนเหนือของประเทศเมียนมา จากของกลางที่ยึดได้ ประมาณการว่าหากนำไปผลิตเป็นยาบ้าจะได้มากถึง 3,960 ล้านเม็ด หรือไอซ์ 79 ตัน ถือเป็นการลิดรอนการผลิตยาเสพติดจำนวนมหาศาลก่อนจะถูกนำออกมากระจายไปยังประเทศต่าง ๆ
ผลการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ที่ประเทศลุ่มน้ำโขงมุ่งเน้นการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต ทั้งนี้ กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) หรือกรดเกลือ
มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีและเป็นตัวทำละลาย จึงเป็นสารเคมีสำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน การตรวจยึดกรดไฮโดรคลอริกที่ผ่านมา พบการลักลอบนำเข้าจากจีนมากที่สุด รองลงมาเป็นอินเดีย และมีบางส่วนเคยถูกลักลอบส่งผ่านชายแดนภาคเหนือของไทย ในทางกฎหมายของไทย กรดไฮโดรคลอริกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในห้วงแผนปฏิบัติร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 (1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์รวม 210 ตัน ที่เป็นกรดไฮโดรคลอริกประมาณ 65.4 ตัน ซึ่งยึดได้ในประเทศเมียนมามากที่สุด 35.4 ตัน และในจีนอีก 30 ตัน เป็นการลิดรอนศักยภาพการผลิตยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า 8,600 ล้านเม็ด ไอซ์ 172 ตัน และเฮโรอีน 172 ตัน

นายนิยม เติมศรีสุข กล่าวปิดท้ายว่า ความสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงมาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี

ที่ผ่านมา และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการผลักดัน ให้เกิดแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินทุกมาตรการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง ทั้งนี้ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ซึ่งหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”