7 พรรคฝ่ายค้าน เปิดศึก ยื่นญัตติซักฟอก “ลุงตู่” เรื่อง ถวายสัตย์ฯ – ที่มาของเงินบริหารประเทศ

17

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยตัวแทนจาก 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ

โดยจะยื่นญัตติต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 16 ส.ค. เพื่อให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจน

เนื่องจากหากปล่อยไว้จนถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และหากศาลปกครองมีคำวินิจฉัยออกมา อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของรัฐบาล ที่สุ่มเสี่ยงเป็นโมฆะ

ญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป จะไม่ใช่เพียงประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่รัฐบาลกระทำส่อขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการแถลงนโยบายรัฐบาล ที่ไม่ระบุถึงที่มาของแหล่งที่มาของเม็ดเงินที่จะนำมาบริหารนโยบาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องมาชี้แจงด้วยตนเอง